Bạn đã đăng ký lịch hẹn thành công

Chúng tôi đã gửi thông báo về Email của bạn. Hãy kiểm tra lại thông tin mà bạn đã đăng ký và lưu lại đường link ZOOM Meet khi đến buổi học có thể vào ngay.

Scroll to Top